Singing the Bridge
Om mensen uit verschillende culturen met elkaar in contact te brengen organiseer ik multiculturele muziekprojecten. De term “Singing the Bridge”, bruggen bouwen d.m.v. muziek,  is door “Musicians without Borders” geintroduceerd. Musicians without Borders is een netwerkorganisatie van muzikanten die de kracht van muziek inzet voor een vreedzame samenleving. Ik voel mij zeer verbonden met en geïnspireerd door Musicians without Borders. Meer informatie is te vinden op www.musicianswithoutborders.nl.

Voorbeelden van mijn multiculturele muziekprojecten zijn:
Multicultureel vrouwenkoor Bos en Lommer Voices
Multicultureel vrouwenkoor “Wereldvrouwen zingen samen”

Bij deze koren mogen deelnemende vrouwen muziek uit hun eigen cultuur inbrengen. Zo leren we een Turks lied van de Turkse deelnemers en een Surinaams lied van onze Surinaamse koorleden. Ze vertellen daarbij wat het lied voor hen voor betekenis heeft, bij welke gelegenheden het wordt gezongen enz. Op die manier ontstaat er niet alleen een culturele maar ook een hele persoonlijke uitwisseling plaats. Op het moment dat bijvoorbeeld de Iraanse dames hun Iraanse lied voor ons zingen klinkt daar heel veel passie en heimwee in door. Alle vrouwen kunnen dat meevoelen en het lied krijgt voor iedereen meer betekenis. Als we het lied daarna met z’n allen zingen, hebben we iets wezenlijks met elkaar gedeeld. Het lied wordt met bezieling gezongen door alle koorleden en daardoor neemt ook de muzikale kwaliteit aanzienlijk toe. De klank lijkt door de gedeelde bezieling opeens samen te komen.

Mijn ervaring is dat samen zingen een uitstekende en ook heel plezierige manier is om elkaar te leren kennen. Ik geloof dat het belangrijk is dat wij onze Turkse, Marrokaanse, Nederlandse,… buurvrouw en buurman leren kennen.
Communicatie en verbinding zijn nodig om angst en agressie tegen te gaan. Daarom: “Singing the Bridge”.